SiS Velferdsenter

Om prosjektet

SiS utvikler Campus vest i samarbeid med UIS og Statsbygg for studentens beste.

Risa er den valgte entreprenøren for å ta seg av grunnarbeidet på dette prosjektet.

Risa skal sprenge ut ca 6000 kubikk med fjell på dette prosjektet. Sprengningsarbeidet vil starte opp i uke 16 og pågå i ca 4 uker.

Nordbø Maskin er tildelt oppdraget med etablering av Masterplan VA SiS prosjektet for SiS. Dette prosjektet dreier seg om utbygging av nytt vann og avløpsanlegg oppe på campus og etableres i forbindelse med fremtidig utbygging. Her har grøftene dybde som tilsier at fjell må sprenges og i forbindelse med dette vil Stangeland Maskin for oss utføre disse sprengningsarbeidene. Deler av sprengningsarbeidet parallellføres med Risa sine sprengningsarbeider.


Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
SiS Velferdsenter - grunnarbeider (Skanska)
Salve nr 38 i området
Salve 38
62 m³ I morgen
kl 10.45
SiS Velferdsenter - grunnarbeider (Skanska)
Salve nr 40 i området
Salve 40
95 m³ I morgen
kl 14.15

Nabokontakt

Kontaktpersoner fra Risa:

Kontaktperson fra Stangeland:

Kontaktperson fra Nordbø Maskin:

SMS Varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Risa AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern