KSÅ-3 Nytt Dobbeltspor Furnesbakken-Stange

Om prosjektet

Bane Nor og Hæhre Entreprenør AS skal bygge ny KSÅ-3 dobbelt spor fra Furnesbakken til Stange.

Hele parsellen er 11,85 km lang og ligger i Stange Kommune og det skal totalt sett sprenges ca. 1,1 million m³. Den nye veien vil også bidra positivt med å redusere miljøbelastning for lokalmiljøet, og øke trafikksikkerheten i nærhet til spor.

Sprengningsarbeidene på prosjektet begynner i januar 2024 og avsluttes høsten 2026. Det vil til tider bli stor aktivitet ifm. Sprengingsarbeidene.

Se ellers info og video animasjon om prosjektet på Bane Nor sin hjemmeside:


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med Hæhre Entreprenør AS sin nabokontakt for prosjektet på epost: NabokontaktKSAa3@akh.no

Varslingsrutine

SMS Varsling ca. 30 min før sprengning.

Er du vår nabo og har du behov for, eller ønske om å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider som pågår i ditt nabolag? Da kan du melde deg på (eller melde deg av) varslingstjenesten i feltet «Abonner på varsling» på denne siden.

KSÅ-3 er ett langt jernbaneprosjekt som strekker seg over ca. 11,8 km. Prosjektet er delt opp i 3 soner der det fortløpende vil pågå sprengningsarbeider, samt sendes ut SMS-varsel ved sprengning for de fleste salver som skal sprenges. Se liste over soner der du melder deg på SMS-varsling.

Det vil til tider bli stor aktivitet på sprengningsarbeidene. Sprengning vil pågå mandag – lørdag fra 07.00-20.00 Det vil derfor bli sendt ut et antall SMS-varsel daglig. Vi anbefaler derfor at dere som ønsker SMS-varsel nøye studerer hvilke soner dere berøres av / ønsker varsel fra, og velger SMS-varsel fra sonen (e) i deres nabolag.

Om du velger å huke av for varsel fra alle soner, kan antallet SMS i løpet av døgnet oppleves som svært hyppige. Å motta ett stort antall SMS per døgn kan medføre at viktig informasjon om sprengningsarbeider nær deg oversees, noe som kan være uheldig.

Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettside er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Informasjon, instrukser og sikkerhet

Som med annet anleggsarbeider, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter under sprengning. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Evakuering

For å ivareta sikkerheten til tredjepart kan det i enkelte tilfeller (kort tidsrom under avfyring av salve) bli aktuelt med evakuering i forbindelse med sprengning.

I de tilfeller der evakuering kan bli aktuelt vil representant fra Hæhre Entreprenør AS ta kontakt for å drøfte / avtale løsning for dette med den enkelte nabo til prosjektet.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Hæhre Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern