Informasjon om personvern

Blastmanager AS ("Blastmanager", "vi", "oss", "vår") leverer portalen nabovarsling.no ("Portalen") som en del av tjenesten Infobric Blastmanager (infobricblastmanager.no). Gjennom Portalen kan beboere og andre interessenter motta informasjon om planlagte sprengningsaktiviteter i nærområdet og registrere seg for SMS-varsling i forbindelse med at det gjennomføres sprengningsarbeid.

Entreprenøren for det aktuelle prosjektet er ifølge personvernforordningen (GDPR) ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, for å kunne sende deg varsler om sprengningsaktiviteter i prosjekter du har registrert deg på. I forbindelse med at du registrerer deg for å motta varsler om et prosjekt i Portalen, samles det inn opplysninger om navn, mobiltelefonnummer og adresse. Du kan når som helst avregistrere deg fra varsler om sprengningsaktiviteter for prosjekter som du har registrert deg på direkte i Portalen.

Varsler som du får tilsendt om sprengningsaktiviteter, blir loggført for å oppfylle det lovpålagte dokumentasjonskravet om at varsling er gjennomført. Varslingsloggene lagres for dette formålet og med henblikk på sporbarhet i det aktuelle prosjektet, og normalt i en periode på fem år etter sluttføring av sprengningsarbeidene, dersom ikke entreprenøren har bestemt noe annet. Rapporter som ikke inneholder personopplysninger og statistikk, lagres så lenge tjenesten brukes eller inntil de blir slettet.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.

I Portalen kan du se hvem som er ansvarlig for det aktuelle prosjektet du har registrert deg på for å motta varsel om sprengningsaktiviteter. Kontaktopplysninger til nabokontakter er også angitt for respektive prosjekt.

For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se respektive prosjektside for henvisning til entreprenørens personvernerklæring. Informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med innsamlingen og bruken av personopplysningene dine finnes på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter.

Hvis du har spørsmål om Portalen eller Blastmanager, kan du kontakte oss på support@infobricblastmanager.no.


Gå til personvernerklæring

Blastmanager AS
Org.nr. 989 474 278
Adresse: Universitetsgata 10, 0164 Oslo
Telefonnummer: +47 38 00 10 00
E-post: support@infobricblastmanager.no