Rv. 555 Sotrasambandet

Om prosjektet

Bro- og tunnelsystemet Sotrasambandet omfatter 19 bil- og fotgjengerunderganger, 23 tunnelportaler, 22 broer og viadukter, nye firefelts motorveier og 14 km med fortau og sykkelveier. Det skal også bygges omtrent 24 km med tofelts adkomstveier. Hovedbroen blir 30 meter bred og 900 meter lang og får 145 meter høye tårn.

Drotningsviktunnelen, som blir nesten 2 000 meter lang, får avkjørsler og ramper til Drotningsvik. Harafjelltunnelen blir bygget om, og det blir også tre tunneler for fotgjengere og syklister ved Janahaugen, Kiplehaugen og Harafjellet.

Sotrasambandets toppmoderne broer, veier og tunneler utgjør den største kontrakten som Statens vegvesen noen gang har utlyst, og var også den største offentlige veikontrakten som ble tildelt i Europa i 2021. Det er også den største og mest kompliserte av de planlagte OPS-prosjektene som staten har inkluderti Nasjonal transportplan 2018–2029. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i desember 2021, og det er beregnet at det vil koste omtrent 23,1 milliarder kr å ferdigstille det. Sotra og Bergen er viktige områder for den nasjonale verdiskapningen, med en rekke olje- og gassanlegg og -terminaler, maritim aktivitet og akvakultur. Sotrasambandet kommer til å forbedre forbindelsene til urbane sentre, veier, lufthavner og havner, og dermed forbedre tilgangen til de globale markedene. Dette vil legge et godt grunnlag for videre utvikling og vekst i regionen.

Foreløpig er vi gang med å klargjøre til de store arbeidene på Sotrasambandet. Dette innebærer blant annet grunnarbeid som riving av hus og oppmålinger.


Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Kolltveit (dagsone)
Salve nr 33 i området
Salve 33
19 m³ I dag
kl 13.00
Kolltveit (dagsone)
Salve nr 32 i området
Salve 32
1588 m³ I dag
kl 14.45
Knarrevik (dagsone)
Salve nr 43 i området
Salve 43
1034 m³ I morgen
kl 14.30
Kolltveit (dagsone)
Salve nr 34 i området
Salve 34
2679 m³ I morgen
kl 15.00
Knarrevik (dagsone)
Salve nr 44 i området
Salve 44
1034 m³ 24.03.2023
kl 14.00
Kolltveit (dagsone)
Salve nr 35 i området
Salve 35
910 m³ 27.03.2023
kl 15.00
Kolltveit (dagsone)
Salve nr 36 i området
Salve 36
910 m³ 28.03.2023
kl 15.00

Sikkerhet

Vi er opptatt av at innbyggere skal føle seg trygge under anleggsperioden, og entreprenøren har installert målere på utvalgte bygg for å måle rystelser og vibrasjoner. Målerne vil fortløpende bli flyttet på etter hvert som sprengningsarbeidene forflytter seg lenger inn i tunnelen.

Varsling

I forbindelse med boring, sprengning og massetransport kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene.

Det vil bli sendt ut SMS Varsling ca. 30 min før sprengning.

Abonner på varsling ved å bruke påmeldingsskjemaet på denne siden. Du kan når som helst avregistrere deg fra tjenesten.

Mer informasjon

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med Sotra Link sin nabokontakt for prosjektet.

Cari J. La Plant Knutsen
Telefonnummer: 412 95 160 (mellom kl. 09-14)
E-post: sotrasambandet@sotralink.no

Arbeidstider

Arbeidstid til våre underentreprenører i alle områder langs traseen er mandag – torsdag kl 0700-1900 og fredag 0700-1500. Dersom arbeidstider avviker fra disse tidene vil det bli sendt ut melding.

Trafikk

Vi forventer ikke å ha noen trafikk eller veistenginger i det nærmeste fremtid og vi vil gjøre vårt ytterste for å arbeidet så skånsomt som mulig og begrense unødvendig støyende arbeid.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Sotra Link Construction JV ANS . For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern