E6 Trøndelag grense-Majahaugen og E6 Flyum-Lille Majavatn

Om prosjektet

Johs. J. Syltern AS skal prosjektere og bygge ca. 9,6 km-lang ny E6 på strekninger mellom Trøndelag grensen til Majahaugen, og mellom Flyum til Kappfjellia.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia til Lille Majavatn klargjøres for å håndtere et større trafikkmiljø og fartsgrense på 90 km/t.

Det er planlagt sanering av avkjørsler, samt noe bearbeiding av sideterreng for strekningen mellom Kappfjellia og Lille Majavatn. På strekningene inngår ulike type bygging som for eksempel: bru over Nordlandsbanen, en mindre konstruksjon over elv, kanalisert kryss, avkjørsler, stopplommer, landbruksveger, stikkrenn, m.m.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Sikkerhet

Som med annet anleggsarbeid, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Varsling

Det vil bli sendt ut SMS Varsling dagen før sprengning.

Abonner på varsling ved å bruke påmeldingsskjemaet på denne siden. Du kan når som helst avregistrere deg fra tjenesten.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.
Er du vår nabo og har du behov for, eller ønske om å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider som pågår i ditt nabolag? Da kan du selv melde deg på (eller av) varslingstjenesten i feltet «Abonner på varsling» på denne siden.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med Koren Sprengningsservice AS sin nabokontakt for prosjektet.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Koren Sprengningsservice AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern