Ny sykkelveg og fortau Gyldenpriskrysset - Carl Konows gate

Om prosjektet

Det skal bygges separate sykkelfelt langs Kringsjåveien/Carl Konows gate på strekningen mellom Fyllingsvegen og Gyldenpriskrysset i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Det skal etableres sykkelfelt på 1,5 m pluss kjøreveg, og tosidig fortau. Det etableres også gang- og sykkelveg fra Kringsjåvegen/Carl Konows gate og opp på Puddefjordsbroen (øst og vest). I tillegg etableres det kollektivfelt gjennom Gyldenpriskrysset mot sentrum.

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om null vekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø.

I forbindelse med arbeidene på rampen til Puddefjordsbroen med kollektiv- og sykkelfelt skal det utføres arbeid i form av boring og sprengning for å fjerne fjell. Arbeidet medfører støy for naboer i området, Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører. Ved sprengning vil vegen bli stengt for trafikk, gående og syklende i inntil 15 minutter.

Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Statens Vegvesen ved nabokontakt Hanne Anette Norheim på telefon 90140383 eller e-post Nabo.ckg@vegvesen.no.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av Bergsprenger eller Bergsprengningsleder.