Lerstadtunnelen, Bypakke Ålesund

Om prosjektet

Statens Vegvesen har inngått kontrakt med entreprenør NCC om bygging av E136 Breivika – Lerstad. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund og består av tunnel på 2,6 km og et 3-plans kryss på Lerstad med 3 bruer og 2 kulverter.

Tunnelen mellom Breivika og Lerstad vil ha to tunnelløp og vil bidra til redusert miljøbelastning for lokalmiljøet. Dette vil også øke trafikksikkerheten for myke trafikanter i området.

Sprengningsarbeidene vil starte i mars/april i år og pågå til des 2025.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Sprengningsarbeidet

Sprengningsarbeidet vil i hovedsak foregå mellom kl 07:00 og 20:00, men unntaksvis vil støyende arbeider kunne forekomme frem til kl 23:00.

Det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter under sprengning. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Varslingsrutine

SMS-varsel blir sendt ut ca 30 minutt før sprengning. På Lerstad og i Breivika blir det varslet med sirene i forkant av all sprengning.

Nabokontakt

Nabokontakt Statens Vegvesen

Nabokontakt NCC Norge

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er NCC Norge AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern