FV44 Nådlandsbråtet - Hans og Grete Stien Bussveien

Om prosjektet

Strekningen som skal bygges langs Fv44 er omtrent 1200 meter lang. Prosjektet kobler sammen Bussveien som bygges på Gausel, og den nå ferdige Bussveien på Forussletta. Vi bygger ett midtstilt bussvei som på Gausel, herunder 2 stk. 70 meter lange busstasjoner i hver sin retning.

Det skal også bygges et firearmet signalregulert kryss i rundkjøringen, der Forusbeen krysser Forusveien. Kryssløsningen inneholder en undergang som dekker et areal på omtrent 2000 m². Undergangen åpner opp et område for myke trafikanter som skal til sine arbeidsplasser, husstand og skoler på Forus-området. Dette vil gjøre det enklere – og tryggere å sirkulere og krysse veien for både syklister og fotgjengere.

Byggetiden er beregnet til 3 år og prosjektet er forventet ferdig i september 2025.

I tillegg skal det også bygges: 

- Ny gang og sykkelvei langs Midtbergmyrå frem til Grenseveien med 2 busstasjoner i hver retning 
- Forusbeen oppgraderes til 4-felts vei på strekningen mellom rundkjøringen inn til 2020 Park og rundkjøringen inn til Bjødnabeen 
- Nådlandskroken blir koblet sammen med Nådlandsberget og blir ny adkomstvei ut til Forusbeen for bebyggelsen i Nådlandsberget. Nådlandskroken utvides og får nytt fortau 
- Ny veiforbindelse mellom Hans og Gretestien og Kari Trestakks vei 

 

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varsling

Vi sender ut SMS-varsel cirka 60 minutt før en planlagt sprengning.

Sprengningene varsles også med sirene cirka 2 minutter før detonasjon.

Er du vår nabo og har du behov for, eller ønske om å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider som pågår i ditt nabolag? Da kan du selv melde deg på (eller av) varslingstjenesten i feltet «Abonner på varsling» på denne siden.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med Rogaland Fylkeskommune sin nabokontakt for prosjektet.

Christina Hatleskog Carlsen
Telefonnummer: (+47) 92487270
E-post: christina.hatleskog.carlsen@rogfk.no

 Henrik Halsnøy  
 Anleggsleder Grunn-Service AS
 Telefon: (+47) 41453702
 E-post: henrik.halsnoy@grunn-service.no

Anders Ueland 
Bergsprengningsleder Grunn-Service AS
Telefon: (+47) 97688086
E-post: anders.ueland@grunn-service.no

Rolf Stenseth 
Driftsleder 
Telefon: (+47) 99163453

Torfinn Viste 
Driftsleder 
Telefon: (+47) 91113154

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Grunn-Service AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern