Rekefjord Brudd
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Rekefjord Vest
Salve nr 96 i området
Salve 96
1496 m³ I dag
kl 14.30
Rekefjord Vest
Salve nr 97 i området
Salve 97
14294 m³ I dag
kl 14.30
Rekefjord Vest
Salve nr 98 i området
Salve 98
3312 m³ I dag
kl 14.30
Rekefjord Øst Blokk
Salve nr 27 i området
Salve 27
270 m³ 27.10.2020
kl 13.00

Nabokontakt

Svein Jåstad (formann) Sven Marius Ollestad (bergsprengningsleder)

Varslingsrutine

Personer som melder på varslingslisten får SMS-varsel dagen før. Informasjonen om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledede. Det er sms som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldene.