Rekefjord Brudd
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Rekefjord Vest
Salve nr 177 i området
Salve 177
100 m³ 20.09.2021
kl 15.00
Rekefjord Øst
Salve nr 209 i området
Salve 209
54 m³ 21.09.2021
kl 00.00
Rekefjord Øst
Salve nr 210 i området
Salve 210
63 m³ 21.09.2021
kl 14.30

Nabokontakt

Svein Jåstad (formann) Sven Marius Ollestad (bergsprengningsleder)

Varslingsrutine

Personer som melder på varslingslisten får SMS-varsel dagen før. Informasjonen om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledede. Det er sms som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldene.