Rekefjord Brudd
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Rekefjord Vest
Salve nr 130 i området
Salve 130
7 m³ 28.04.2021
kl 15.00

Nabokontakt

Svein Jåstad (formann) Sven Marius Ollestad (bergsprengningsleder)

Varslingsrutine

Personer som melder på varslingslisten får SMS-varsel dagen før. Informasjonen om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledede. Det er sms som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldene.