Rv. 94 Mollstrand - Grøtnes

Om prosjektet

Bertelsen & Garpestad har fått i oppdrag å bygge 5,5 km med rv. 94 for Statens Vegvesen. Det skal sprenges ca. 550 000 m³.

Utbedringen skal gi veien til Hammerfest bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet, særlig vinterstid. Arbeidet starter i august 2023. Ny vei skal stå ferdig i 2025.

Strekningene som skal utbedres på riksvei 94 er Mollstrand–Grøtnes (del I), og Akkarfjord–Saragammen (del II).

Ved sprengning vil veien stenges i korte perioder.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Johnny Larsen, kontrollingeniør hos Statens Vegvesen på telefon: 46 81 88 27 eller Erlend Eithun, anleggsleder hos Bertelsen og Garpestad på telefon 90 08 24 81.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern