Utbygging Drammen-Kobbervikdalen

Her kan du følge tunnelframdriften

Her kan du se hvordan Drammenstunnelen bygges, og hvilke andre installasjoner vi må bygge samtidig.

Her finner du karttjenesten som er utviklet spesielt for dette prosjektet, status for fremdrift oppdateres hver måned.

Informasjon om prosjektet

Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen bygger nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen. I tillegg skal Drammen stasjon bygges om. Byggingen omfatter 6 km bergtunnel, ca 275 m løsmassetunnel og 700 m betongtunnel. Dette blir til slutt blir en sammenhengende tunnel på rundt 7 km, som har fått det offisielle navnet Drammenstunnelen.

Pågående aktiviteter i Drammen finner du her: www.banenor.no/drammen-utbygging

Informasjon rettet mot naboer til utbyggingen publiserer vi her: www.banenor.no/dk/naboer

Nabokontakt

Det blir benyttet rystelsesmålere plassert strategisk på de husene som er nærmest tunnelsprengningen. Sprengningsarbeidet vil bli justert underveis etter hvor høye rystelser som måles.

Bane NOR og Veidekke anbefaler at du som er huseier og/eller nabo til anleggene våre benytter deg av både sprengningsvarsler per sms og lenkene til framdriftskartene våre. Slik kan du følge med på sprengningsarbeidet og motta SMS-varsler.

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Bane NOR på udk@banenor.no eller telefon 913 26 266 (09-15 man -fre).

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 – 45 min. før sprengning. Velg selv hvilke områder du ønsker å motta varsler om.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er JE Fjellsprenging AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern