Fv. 552 Hatvikvegen

Om prosjektet

B&G har signert kontrakt med Vestland Fylkeskommune Fv552 Hatvikvegen.

Arbeidene, som har oppstart medio februar, forventes å være ferdigstilt innen august 2026. Prosjektet omfatter utvidelse av den nåværende smale veien, som strekker seg over omtrent 1,2 kilometer. Veien skal utvides til to kjørefelt uten gul stripe og det skal etableres tilbud for gående som er hovedgrunn til gjennomføring av prosjektet i Miljøløftet. Prosjektet er modellbasert.

På hele strekket er det stor trafikkmengde og på grunn av ferjesamband blir dette blant de største utfordringene på prosjektet i byggeperioden.

Sprengning vil foregå imellom 0700-2000. Mengde: ca 18.400fm³

Prosjektet omhandler i stor grad:

 • Utfylling og masseutskiftning
 • Sprenging/pigging i dagen
 • 1 stk kulvert kontruksjon
 • Tørrmur konstruksjoner
 • Overgangfelt
 • Veibelysning
 • Bygging av ny gang- og sykkelveg
 • Nye OV anlegg til sjø / påkobling mot kommunalt OV anlegg
 • Vannledning for Bjørnafjorden kommune
 • Riving av bru
 • Omlegging av adkomst/utkjørsler
 • Arbeid iht. avtaler med grunneiere

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Sprengning vil bli varslet med sirene.

Ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende, men det kan oppstå forsinkelser av ulike grunner.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Byggeleder for Vestland Fylkeskommune Eivind Thane Tlf: 928 18 046, Epost: eivind.thane@vlfk.no eller anleggsleder Ole Sigurd Meland hos Bertelsen og Garpestad AS på TLF: 920 26 217, e-mail: ole.sigurd.meland@bg.no.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Landmark Maskin AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern