E6 Svenningelv - Lien

Om prosjektet

LNS og Risa skal på dette prosjektet prosjektere og bygge:

  • To tunneler på to kilometer og 90 meter
  • To store bruer over elvene Vefsna og Svenningelva
  • 7,7 kilometer vei i dagen i jomfruelig terreng, og påkobling til eksisterende E6.
  • Bygging av 2,8 kilometer fylkeskommunale, kommunale og private veier.
  • Forsterkning av 2 kilometer kommunal vei.
  • Bygging av driftsveier og adkomstveier med en samlet lengde på 1,7 kilometer.
  • Fire kanaliserte kryss.
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Tunnel
Salve nr 122 i området
Salve 122
435 m³ I dag
kl 17.00
Dagsone
Salve nr 173 i området
Salve 173
218 m³ I morgen
kl 14.30
Dagsone
Salve nr 139 i området
Salve 139
1338 m³ 05.12.2022
kl 14.30
Dagsone
Salve nr 166 i området
Salve 166
1296 m³ 06.12.2022
kl 14.30

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 2 timer før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Kontaktpersoner

Risa

LNS

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Risa AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern