E16 Bjørum- Skaret

Om prosjektet

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t. Prosjektet inneholder følgende:

  • 2 motorveikryss
  • 2 tunneler, 800 m og 3,4 km
  • 5 bruer, inntil 220 meter lange
  • 3 millioner m3 masse som skal forflyttes
  • Gamle E16 skal ombygges til lokalvei, med tilhørende gang- og sykkelvei.
  • Byggestart april 2021 , ferdigstilles sommer 2025
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
E16 Bjørum/Skaret
Salve nr 491 i området
Salve 491
203 m³ I morgen
kl 12.00

Nabokontakt

Nabokontakt byggherre Nabokontakt Skanska

Varslingsrutine

Sprengning vil bli varslet med sirener i ett minutt med korte støt, sirene stoppes før salven detoneres. Langt støt med sirene når fare er over.

Som med annet anleggsarbeid, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca 30 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende, men det kan oppstå forsinkelser av ulike grunner.

Velg det området som ligger nærmest ditt nabolag.

Evakuering

Det kan også bli aktuelt med evakuering av hus i forbindelse med sprenging, for og ivareta sikkerheten til tredjepart. Da kommer den en representant fra utførende entreprenør ca 2 timer før sprenging for å varsle, viss ikke folk er hjemme blir det lagt igjen lapp med tidspunkt for sprenging. Det kommer noen ca 15 minutter før sprenging, og tar med seg berørte part bort fra området til sprenging er ferdig.