E18 Langangen-Rugtvedt

Om prosjektet

Nye Veier signerte desember 2020 kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt – Langangen. Byggestart er i 2021 med planlagt ferdigstillelse i 2025. Strekningen er om lag 17 km lang, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 6 tunneler, totalt 11,5 km.
  • 4,2 km vei i dagen.
  • 6 bruer, hvor de største er Grenland bru og 2 nye bruer på Langangen.
  • I tillegg kommer sideveier, kulverter og mindre betongkonstruksjoner.

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Driftsmeldinger

Vidar Myrseth20.06.2023

Det vil starte opp sprengning på Grenlandstunellen ved Herregårdsbekken fredag 23.06.23.

Sprengningene vil varsles med sirene korte støt og vakter vil være utplasert i området.

De som ønsker sms varsling før sprengning melder seg på i gruppen Grenlandstunnelen - Herregårdsbekken. 

Vidar Myrseth09.05.2023

Det vil bli sprengning ved Grenland bro nord i dag kl 1800. Sprengning vil varsles med sirene og beboere i nørheten vil bli kontaktet av personell fra Eiffage før sprengning.

De som ønsker sms varsel melder seg på i gruppen sprengning deviator Grenland brigde

Vidar Myrseth13.04.2023

GRENLANDSTUNNEL SØR

Sprengningsarbeider for Grenlandstunnel Sør ved Kjørholt vil starte lørdag 15.04.23.

E 18 vil bli stengt i korte perioder i forbindelse med sprengning.

De som ønsker SMS varsel før sprengning melder seg på i gruppen Grenlandstunnelen Sør.

Sprengninger vil bli varslet med sirene korte støt.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Blast Manager hos EGC:

  • Telefon: 95964332
  • E-post: vidar.myrseth@eiffage.com

SMS Varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av personell fra Bertelsen & Garpestad.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern