E18 Langangen-Rugtvedt

Om prosjektet

Nye Veier signerte desember 2020 kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt – Langangen. Byggestart er i 2021 med planlagt ferdigstillelse i 2025. Strekningen er om lag 17 km lang, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 6 tunneler, totalt 11,5 km.
  • 4,2 km vei i dagen.
  • 6 bruer, hvor de største er Grenland bru og 2 nye bruer på Langangen.
  • I tillegg kommer sideveier, kulverter og mindre betongkonstruksjoner.

Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
E18 Langangen - Rugtvedt (Pel 0 - 4300)
Salve nr 73 i området
Salve 73
222 m³ 20.09.2021
kl 12.00
E18 Langangen - Rugtvedt (Pel 0 - 4300)
Salve nr 74 i området
Salve 74
600 m³ 20.09.2021
kl 13.00
E18 Langangen - Rugtvedt (Pel 0 - 4300)
Salve nr 75 i området
Salve 75
1386 m³ 21.09.2021
kl 20.00

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Site Safety Manager hos EGC:

SMS Varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av personell fra Bertelsen & Garpestad.