E18 Langangen-Rugtvedt

Om prosjektet

Nye Veier signerte desember 2020 kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt – Langangen. Byggestart er i 2021 med planlagt ferdigstillelse i 2025. Strekningen er om lag 17 km lang, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 6 tunneler, totalt 11,5 km.
  • 4,2 km vei i dagen.
  • 6 bruer, hvor de største er Grenland bru og 2 nye bruer på Langangen.
  • I tillegg kommer sideveier, kulverter og mindre betongkonstruksjoner.

Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
E18 Langangen - Rugtvedt Parsell 3 (13400 - 17960)
Salve nr 154 i området
Salve 154
23 m³ I dag
kl 18.00
E18 Langangen - Rugtvedt Parsell 1 (Pel 0 - 4300)
Salve nr 455 i området
Salve 455
344 m³ I dag
kl 18.30

Driftsmeldinger

Trond Kåre Renø 13.05.2022

Langangskrysset - Langangen

I forbindelse med sprengningsarbeider vil kjøremønsteret endres og avkjøringsfeltet til Langangen i Nord gående retning holdes stengt i fem uker fra og med onsdag 11.05.2022  til og 15.06.2022.

Alle omlegginger vil foregå på natt slik at trafikkflyt hindres minst mulig.
Trond Kåre Renø 15.02.2022

Blåfjell tunneler

For å sikre riktig SMS varsling er det nå laget egen gruppe for varsling ved sprengning i Blåfjell tunnelene.

Trond Kåre Renø 13.12.2021

Sundsåsen/Langangen

Det vil bli sprengningsarbeider på E18 v/midlertidig avkjøring til Sundsåsen fra 15.12 til og med 22/12. Sprengning vil være i tidsrommet 22:00 til 00:00. E18 vil bli stengt i korte perioder. Informasjon er distribuert pr. post til beboere i området.  

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Site Safety Manager hos EGC:

SMS Varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av personell fra Bertelsen & Garpestad.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern