E18 Langangen-Rugtvedt

Om prosjektet

Nye Veier signerte desember 2020 kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt – Langangen. Byggestart er i 2021 med planlagt ferdigstillelse i 2025. Strekningen er om lag 17 km lang, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 6 tunneler, totalt 11,5 km.
  • 4,2 km vei i dagen.
  • 6 bruer, hvor de største er Grenland bru og 2 nye bruer på Langangen.
  • I tillegg kommer sideveier, kulverter og mindre betongkonstruksjoner.

Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
E18 Langangen - Rugtvedt Parsell 3 (13400 - 17960)
Salve nr 17 i området
Salve 17
42 m³ I dag
kl 09.00
E18 Langangen - Rugtvedt Parsell 3 (13400 - 17960)
Salve nr 19 i området
Salve 19
10 m³ I dag
kl 12.30
E18 Langangen - Rugtvedt Parsell 3 (13400 - 17960)
Salve nr 18 i området
Salve 18
42 m³ 25.10.2021
kl 12.45
E18 Langangen - Rugtvedt Parsell 1 (Pel 0 - 4300)
Salve nr 121 i området
Salve 121
145 m³ 25.10.2021
kl 19.30

Driftsmeldinger

Trond Kåre Renø 23.09.2021

Ny Grenland bro Nord

Det vil bli oppstart av sprengningsarbeider på Grenland bro nord 4 oktober 2021. E18 vil bli stengt i korte perioder. Informasjon vil bli distribuert pr. post til beboere i området.  

Trond Kåre Renø 23.09.2021

Langangen

Det vil bli utført sprengningsarbeider på Sundsåsen frem til januar 2022. Fylkesvei og E18 vil bli stengt i korte perioder. Informasjon vil bli distribuert pr. post til beboere i området.  

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Site Safety Manager hos EGC:

SMS Varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av personell fra Bertelsen & Garpestad.