E18 Langangen-Rugtvedt

Om prosjektet

Nye Veier signerte desember 2020 kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt – Langangen. Byggestart er i 2021 med planlagt ferdigstillelse i 2025. Strekningen er om lag 17 km lang, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 6 tunneler, totalt 11,5 km.
  • 4,2 km vei i dagen.
  • 6 bruer, hvor de største er Grenland bru og 2 nye bruer på Langangen.
  • I tillegg kommer sideveier, kulverter og mindre betongkonstruksjoner.

Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
E18 Langangen - Rugtvedt Parsell 2 (3500 - 13450)
Salve nr 12 i området
Salve 12
1271 m³ I dag
kl 18.00

Driftsmeldinger

Trond Kåre Renø 15.11.2022

Lanner- Lillegårdseter (dagsone)

Sprengningsarbeider for Ny E18 og fylkesvei starter i området mellom Lillegårdseter og Lanner 16.11.2022. E18 og fylkesvei vil bli stengt i korte perioder. 

Naboer og andre som ønsker varsling før sprengning kan melde seg på varslingsgruppen:

Lanner - Lillegårdseter (dagsone)

Trond Kåre Renø 26.08.2022

Langangskrysset - Langangen

 
I forbindelse med sprengningsarbeider vil kjøremønsteret endres på E18 mellom Langangen bru og Langangskrysset natt til 31.08.2022. Arbeidet vil foregå frem til 30.11.2022

Alle omlegginger vil foregå på natt slik at trafikkflyt hindres minst mulig.

Trond Kåre Renø 13.05.2022

Langangskrysset - Langangen

I forbindelse med sprengningsarbeider vil kjøremønsteret endres og avkjøringsfeltet til Langangen i Nord gående retning holdes stengt i fem uker fra og med onsdag 11.05.2022  til og 15.06.2022.

Alle omlegginger vil foregå på natt slik at trafikkflyt hindres minst mulig.
Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Site Safety Manager hos EGC:

SMS Varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av personell fra Bertelsen & Garpestad.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern