E6 Kvithammar - Åsen

Om prosjektet

Nye Veier og Hæhre Entreprenør AS skal bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Den nye motorveien vil ha fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er ca. 19 kilometer, hvorav 12 km er i tunnel. Fire felt, doble tunnelløp og økt fartsgrense vil gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og mer forutsigbarhet for trafikantene.

Den nye veien vil også bidra positivt med å redusere miljøbelastning for lokalmiljøet, og øke trafikksikkerheten.

Anleggsarbeidene på prosjektet er påbegynt og det ventes at byggeaktiviteten vil øke betraktelig gjennom vinteren – våren 2022.

Ferdigstillelse av prosjektet planlegges i 2027.

Se ellers info om prosjektet på Nye veiers nettside:


Område Volum Tidspunkt
E6 Kvithammar-Åsen Dagsone
Salve nr 818 i området
Salve 818
354 m³ I dag
kl 10:45
E6 Kvithammar-Åsen Dagsone
Salve nr 819 i området
Salve 819
167 m³ I dag
kl 14:30

Informasjon, instrukser og sikkerhet

Som med annet anleggsarbeider, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter under sprengning. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Evakuering

For å ivareta sikkerheten til tredjepart kan det i enkelte tilfeller (kort tidsrom under avfyring av salve) bli aktuelt med evakuering i forbindelse med sprengning.

I de tilfeller der evakuering kan bli aktuelt vil representant fra Hæhre Entreprenør AS ta kontakt for å drøfte / avtale løsning for dette med den enkelte nabo til prosjektet.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med Hæhre Entreprenør AS sin nabokontakt for prosjektet på epost: RE6KAA@akh.no

SMS Varsling 15 min – 30 min før sprengning

Er du vår nabo og har du behov for, eller ønske om å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider som pågår i ditt nabolag? Da kan du melde deg på (eller avmelde) varslingstjenesten i feltet «Abonner på varsling» på denne siden.

E6 Kvithammar – Åsen er ett langstrakt prosjekt på som strekker seg over ca. 19 km. Prosjektet er delt opp i 17 soner der det fortløpende vil pågå sprengningsarbeider, samt sendes ut SMS-varsel ved sprengning for de fleste salver som skal sprenges.

Se soner i kartet, samt liste over soner der du melder deg på SMS-varsling.

Det vil til tider bli stor aktivitet på sprengningsarbeidene. Sprengning vil pågå mandag – lørdag store deler av døgnet (spesielt i tunnel).

Det vil derfor bli sendt ut et stort antall SMS-varsel daglig. Vi anbefaler derfor at dere som ønsker SMS-varsel nøye studerer hvilke soner dere berøres av / ønsker varsel fra, og velger SMS-varsel fra sonen (e) i deres nabolag. Om du velger å huke av for varsel fra alle soner, kan antallet SMS i løpet av døgnet oppleves som svært hyppige. Å motta ett stort antall SMS per døgn kan medføre at viktig informasjon om sprengningsarbeider nær deg oversees, noe som kan være uheldig.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Hæhre Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern