Frier Vest

Om prosjektet

Frier Vest AS og Hæhre Entreprenør AS skal bygge ut næringsområde for nærings og industrietablering samt kaiområder ved Asdalstranda i Frierfjorden.

Anleggsarbeidene på prosjektet startet opp i november 2022 og det ventes at anleggs aktiviteten vil pågå i 2023 med ferdigstillelse av sprengningsarbeidene i løpet av 2024.

Se ellers info om prosjektet på Frier Vest sin nettside:
» Velkommen til Frier Vest


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Informasjon, instrukser og sikkerhet

Som med annet anleggsarbeider, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter under sprengning. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Evakuering

For å ivareta sikkerheten til tredjepart kan det i enkelte tilfeller (kort tidsrom under avfyring av salve) bli aktuelt med evakuering i forbindelse med sprengning.

I de tilfeller der evakuering kan bli aktuelt vil representant fra Hæhre Entreprenør AS ta kontakt for å drøfte / avtale løsning for dette med den enkelte nabo til prosjektet.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med Hæhre Entreprenør AS sin nabokontakt for prosjektet på epost: rolv.aaserud@akh.no

SMS Varsling 15 min – 45 min før sprengning

Er du vår nabo og har du behov for, eller ønske om å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider som pågår i ditt nabolag?

Da kan du selv melde deg på (eller av) varslingstjenesten i feltet «Abonner på varsling» på denne siden.

Det vil til tider bli stor aktivitet på sprengningsarbeidene som i hovedsak vil pågå mandag – lørdag kl. 07.00 til kl. 20.00.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Hæhre Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern