E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest

Om prosjektet

Nye Veier har planlagt detaljreguleringsplan for strekningen mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. Planen ble vedtatt av kommunen i juni 2020. Korridoren gjennom Lyngdal kommune er omlag ti kilometer lang. Strekningen starter med planfritt kryss i Herdal i øst og går vestover til et planlagt planfritt kryss på Røyskår. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veien skal etableres i krevende, kupert terreng. Anlegget vil bestå av flere tunneler og broer, og bro over elva Lygna. Byggestart er planlagt til 2021, og forventet ferdigstillelse i 2025.

Det skal bygges:
Totalt 9,25 km veg, inkludert 2,5 km veg i dagen, tunneler og bruer.
Det skal også etableres 2 rundkjøringer, innfartsparkering, kollektivtilbud og gang-sykkeltilførsel langs tilførselsvegen.

 • 2 tunneler:
  • Rossåstunnelen mellom Herdal og Lygna
  • Kålåstunnelen mellom Lygna og Vintlandsvegen
 • Bruer:
  • Kvelland bru over elva Lygna
  • Hårikstadbrua over dalen Vatland og Røyskårsvann.
 • 2 kryss:
  • Herdalskrysset i øst
  • Røyskårkrysset i vest

Byggherre: Nye Veier
Totalentreprenør: Joint Venture Implenia Stangeland

Besøk gjerne www.E39Lyngdal.no for mer informasjon.


Nærstående Nylig utført
Område Tidspunkt
E 39 Lyngdal Øst-Lyngdal Vest-trinn 2
Salve nr 106 i området
Salve 106
I dag
kl 13.30

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Du er velkommen til å ta kontakt med samfunnskontakt: