E39 Betna - Hestnes (Pel 150 - 13050)

Om prosjektet

Byggherre Statens Vegvesen har inngått kontrakt med entreprenør Bertelsen & Garpestad AS om prosjektering og bygging av ny E39 mellom Betna og Hestnes. Avstanden fra Betna til Hestnes er i dag ca. 17,5 km målt langs eksisterende E39. Bygging av ny E39 mellom Betna og Hestnes har en samlet lengde på 12,8 km. Prosjektet E39 Betna-Stormyra er del av arbeidet med å oppgradere Kyststamvegen - E39 fra Kristiansand til Trondheim, omtalt også som en del av fergefri E39.

På vegstrekningen skal det også bygges 5 bruer, i tillegg til 3 overgangsbruer og 3 kulverter. Byggearbeidene omfatter også drenering av veg og sidearealer, planering, inkl. tilbakeføring av dyrket mark og tilrettelegging for ny skytebane ved Klettelva. I tillegg kommer elektro, samt midlertidige løsninger for trafikkavvikling.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Nabokontakt

Spørsmål angående prosjektet kan rettes til følgende personer:

Varslingsrutine ved sprengning

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

SMS varsling

Abonner på varsling ved å bruke påmeldingsskjemaet på denne siden.

Du kan når som helst avregistrere deg fra tjenesten.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern