E8 Sørbotn - Laukslett

Om prosjektet

Den nye veien fra Sørbotn til Laukslett blir cirka ti kilometer lang.

Veien blir ti meter bred med midtrekkverk. Fartsgrensen skal være 80 og 90 km/t. Det blir to forbikjøringsfelt i hver retning.
På strekningen kommer det flere mindre bruer og underganger. Ramfjorden skal krysses med ei bjelkebru på cirka 870 meter, som skal fundamenteres på stålrørspeler.
Langs deler av strekningen skal det etableres skredsikring i form av skredvoller og andre sikringstiltak ved skredelver.

Sprengningsarbeidene starter våren 24 og forventes ferdig sommeren 25.


Område Volum Tidspunkt
E8 Sørbotn - Laukslett
Salve nr 12 i området
Salve 12
36 m³ I dag
kl 12:15
E8 Sørbotn - Laukslett
Salve nr 13 i området
Salve 13
42 m³ I dag
kl 17:30
E8 Sørbotn - Laukslett
Salve nr 10 i området
Salve 10
14311 m³ I morgen
kl 09:10

Informasjon

Sprengning vil bli varslet med sirene.

Ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende, men det kan oppstå forsinkelser av ulike grunner.

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Varslingsrutine

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel.

Nabokontakt

Nabokontakt Bertelsen & Garpestad

Nabokontakt Statens Vegvesen

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern