VA Kongslia-Vevelstad

Om prosjektet

  • Kommunen skal etablere en cirka 1255 meter lang tunnel for spillvann mellom Vevelstad og den nye hoved-spillvannsledningen Ski-Haugbro ved Kongslia.
  • Planlagt anleggsstart er høsten 2021.

Prosjektet blir utført fordi kapasiteten på de nåværende pumpestasjonene er overbelastet. Ledningsnettet er dårlig og må rehabiliteres. Prosjektet er en viktig del av det kommunale arbeidet med å sikre nødvendig kapasitet og teknisk kvalitet for avløpssystemene sett opp mot dagens behov og fremtidige behov.

Det er planlagt stor utbygging og befolkningsøkning i tilrenningsområdet til dagens Vevelstad pumpestasjon og Fosstjern pumpestasjon i tiårene som kommer. Opprustet ledningsnett er en forutsetning for videre boligutvikling.

Tunnelen vil i hovedsak ligge slik at det er 30-40 meter mellom tunneltaket og overflaten. Påkoblingen til hoved-spillvannsledningen planlegges i form av en tunnelportal rett sør for Kongslia, ved Dalsveien 15. Tunnelåpningen vil ha en naturlig overgang til landskapet.

Prosjektet planlegges å gjennomføres fossilfritt for å redusere utslipp i anleggsfasen. Planlagt anleggsstart er høsten 2021 og vi regner med en anleggstid på 2 -2,5 år. Mer informasjon om anleggsdriften kommer. Vi tar forbehold om endringer i den planlagte fremdriften.

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om det skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av Bergspregningsleder.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Prosjekt-telefon hos Leif Grimsrud AS på telefon 917 69 579 eller e-post: Jonas.Lockner@LeifGrimsrud.no

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Leif Grimsrud AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern