Flatøy E39 kollektivknutepunkt og innfartsparkering

Om prosjektet

Prosjektet E39 kollektivknutepunkt og innfartsparkering er en del av Nordhordalandspakken, og vil finne sted langs fylkesvei 564 i Alver kommune på Flatøy. Hovedformålet med prosjektet er å etablere et nytt kollektivknutepunkt og innfartsparkering. Prosjektet vil bidra til å forbedre tilgjengeligheten og bærekraftigheten til transportinfrastrukturen i området, og vil ha en positiv effekt på lokalsamfunnet. Arbeidet blir utført på vegne av Statens vegvesen.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Sikkerhet

I forbindelse med arbeider som skal bli utført på prosjektet vil det i perioder være behov for sprengningsarbeider på prosjektet. I denne sammenheng vil vi sende ut varsler ca. 15 min før sprenging.

Abonner på varsling ved å bruke påmeldingsskjemaet på denne siden, du kan når som helst avregistrere deg fra tjenesten.

Arbeidstider

Arbeidstid på anlegget vil i hovedsak være fra mandag – fredag kl. 07:00 – kl. 15:00. I perioder kan det oppstå situasjoner som gjør at arbeidstiden må utvides og da blir det arbeider pågå i tidsrommet mellom kl. 07:00 – kl. 19:00. Dersom arbeidstidene avviker fra disse tidene, vil det bli sendt ut melding.

Trafikk

Vi håper å minimere inngrepene på trafikkavviklingen i arbeidsperioden, men det vil i perioder oppstå situasjoner som gjør at det kan oppstå veg stenginger i kortere perioder.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med HGT anleggsleder for prosjektet.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er HGT AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern