Utbygging Sandbukta – Moss – Såstad
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 – 45 min. før sprengning. Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Det blir benyttet rystelsesmålere plassert strategisk på de husene som er nærmest tunnelsprengningen. Sprengningsarbeidet vil bli justert underveis etter hvor høye rystelser som måles.

For huseiere og beboere i nabolaget som kan være interessert i eller påvirket av dette arbeidet ønsker Bane NOR og MossIA at alle benytter seg av denne informasjonskanalen der folk kan følge med på sprengningsarbeidet. og om ønskelig kan de melde seg på SMS-varsling om sprengninger.

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Bane NOR på tlf.: +47 400 27 579, eller på e-post: moss_utbygging@banenor.no.

Informasjon om prosjektet

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør. Det blir bygget to tunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, i tillegg til ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.

Prosjektet er del av Bane NOR sin InterCity satsing på Østfoldbanen.

Forberedende arbeider startet høsten 2017. Byggestart for hovedarbeidene er november 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Nye Moss stasjon bygges slik at det i fremtiden blir mulig med fire avganger pr. time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog. Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene og det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.