Bunestoppen

Om prosjektet

Det vil bli sprengning (ca. 15.000 m³) i forbindelse med utbyggingen av nytt boligfelt på Bunestoppen i Stathelle.

Arbeidene vil foregå inne på et avgrenset område. Sikkerheten vil være vår høyeste prioritet og sprengningsarbeidene bør ikke bli en ulempe for omgivelsene. Noe støy og støv kan forekomme, men vi vil fokusere på effektiv drift slik at byggetiden slik sett blir kortest mulig.

Sprengningsarbeidet beregnes å pågå fra mai til høsten 2023.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Sikkerhet

Vi er opptatt av at innbyggere skal føle seg trygge under anleggsperioden, og entreprenøren har installert målere på utvalgte bygg for å måle rystelser og vibrasjoner.

Som med annet anleggsarbeid, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Som med annet anleggsarbeid, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Varsling

I forbindelse med boring, sprengning og massetransport kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene.

Abonner på varsling ved å bruke påmeldingsskjemaet på denne siden. Du kan når som helst avregistrere deg fra tjenest.

Arbeidstider

!rbeidstid til våre underentreprenører i alle områder langs traseen er mandag – torsdag kl. 0700-1900 og mandag – fredag kl. 0700-1500. Dersom arbeidstider avviker fra disse tidene, vil det bli sendt ut melding.

Trafikk

Vi forventer ikke å ha noen trafikk eller veistenginger i det nærmeste fremtid og vi vil gjøre vårt ytterste for å arbeide så skånsomt som mulig og begrense unødvendig støyende arbeid.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med Hauk Sveinsson AS sin nabokontakt for prosjektet.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Nordisk Fjellsprengning AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern