Håkonshellaveien (FV 5216 3201 M 3520-M 4690)

Om Prosjektet

Vestland Fylkeskommune har planlagt renovasjon av Fv 5216 Håkonshella. Fv 5216 Håkonshellaveien er i dag smal og uten tilbud for gående. Strekningen som skal utbedres er ca. 1,1 km lang, og går forbi Alvøen gård, ned forbi Valsmogbukta og rett forbi krysset til Bjorøy. Vegene skal utvides til to felt og gang-/sykkelveg eller fortau. I Valsmogbukta skal en fylle ut i sjøen for å få nok bredde på vegen. På et punkt må en jordnagle for å holde på sidevegen opp til Ørnefjellet. Noen avkjørsler skal saneres og det skal bygges egen tilkomst til et par boliger. I forbindelse med utfyllingen i Valsmogbukta skal en rive deler av kaien til Alvøen marina. Det skal støpes nye fundamenter til kaien, før den bygges opp igjen der den var. Det skal bygges gangveg av tre på fyllingen for tilkomst til sjø.

Sprengningsarbeid vil pågå fra 15 september 2022 til ut året 2023, mellom kl. 07.00 og kl. 20.00.

Lengde:1,1km
Sted:Alvøen
Byggherre:Vestland Fylkeskommune
Start og ferdigstillelse:1. sep 2022- 8. mars 2024
Peabs prosjektleder/anleggsleder:Sven Lyssand og Thomas Arnesen
Bergsprengingsfirma:HGT AS

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 60 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av HGT AS.

Nabokontakt

Du er velkommen til å ta kontakt med samfunnskontakt:

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er HGT AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern