Hovedledning drikkevann

Om prosjektet

Her kan du melde deg på SMS-varsel for sprengningsarbeidene på Oset i Bydel Nordre Aker og på Stubberud i Bydel Alna i prosjekt Ny vannforsyning Oslo.

Vann- og avløpsetaten er byggherre for prosjektet.

Fra Stubberud i Bydel Alna bygges det en 11 kilometer lang rentvanntunnel til det planlagte vannbehandlingsanlegget på Huseby i Bydel Vestre Aker. Alle masser herfra tas ut på Stubberud. Det skal også etableres beredskapsbassenger (50 000 m3) i berg øst for Trosterud knyttet til de nye tunnelene, samt en rømningsutgang på Haugerud.

Mellom Oset ved Maridalsvannet og Disenjordet (Gransjordet) i Bydel Nordre Aker bygges det en 3 kilometer lang tunnel som utføres med konvensjonell boring og sprengning. Hovedriggområde og masseuttak er på Oset. Det blir i tillegg påkoblingspunkt på eksisterende vannforsyningsnett i Bjølsendumpa i Bydel Sagene.

Varslingsrutine

Melder du deg på varslingslisten får du SMS-varsel ca. 45 min før hver sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Varslingsrutine

Spørsmål angående sprengningsarbeidet for Prosjekt Ny vannforsyning Oslo ved Oset og Stubberud kan rettes til følgende personer:

  • Bydelskoordinator i Vann- og avløpsetaten Bjørn Magnus Midthaug på tlf. 955 56 518 (innenfor arbeidstid)
  • John Eriksen (Bergsprengningsleder, JV AF Ghella ANS): tlf. 901 51 034

Se også prosjektets nettsider for mer informasjon: www.oslo.kommune.no/vannforsyningoslo

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er AF Gruppen Norge AS . For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern