Hovedledning drikkevann

Om prosjektet

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er byggherre for Prosjekt Ny vannforsyning til Oslo. Fra Stubberud skal vi bygge en 11 km lang hovedledning for drikkevann inn til det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby som er under bygging.

Varslingsrutine

Melder du deg på varslingslisten får du SMS-varsel ca. 45 min før hver sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Varslingsrutine

Spørsmål angående sprengningsarbeidet for Prosjekt Ny vannforsyning Oslo ved Stubberud kan rettes til følgende personer:

  • Bydelskoordinator i Vann- og avløpsetaten Kristian Bjelland på tlf. 472 46 044 (innenfor arbeidstid)
  • John Eriksen (Bergsprengningsleder, JV AF Ghella ANS): tlf. 901 51 034

Se også prosjektets nettsider for mer informasjon: www.oslo.kommune.no/vannforsyningoslo

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er AF Gruppen Norge AS . For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern