Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Sprengning Nykirke-Barkåker
Salve nr 450 i området
Salve 450
520 m³ I dag
kl 07.00
Sprengning Nykirke-Barkåker
Salve nr 261 i området
Salve 261
1006 m³ I dag
kl 11.00
Sprengning Nykirke-Barkåker
Salve nr 365 i området
Salve 365
926 m³ 26.04.2021
kl 14.45
Sprengning Nykirke-Barkåker
Salve nr 366 i området
Salve 366
1524 m³ 26.04.2021
kl 18.15

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min. før sprengning. Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Du velger selv hvilke områder du ønsker å motta varsler om.

Nabokontakt

For naboer som kan være interessert i eller påvirket av dette arbeidet ønsker Bane NOR at alle benytter seg av denne informasjonskanalen, der folk kan følge med på sprengningsarbeidet og motta SMS-varsler.

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Bane NOR på unb@banenor.no eller telefon 904 19 578 (09-15 man-fre)

Informasjon om prosjektet

Prosjektet nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker skal bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. Det nye sporet skal være klar til bruk i slutten av 2024.

Du kan lese mer på våre prosjektsider