E6 Storhove-Øyer

Om prosjektet

AF Gruppen Norge AS bygger en 9,6 km motorvei fra Storhove i Lillehammer kommune til Granrudmoen i Øyer kommune. Kunden i prosjektet er Nye Veier. Motorveien er en ny E6 strekning som inkluderer blant annet 2,7 km lang toløpstunnel, utbygging av ny firefeltsvei samt gjenbruk og breddeutvidelse av eksisterende vei. Hensikten med E6 Storhove-Øyer er å øke trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og bidra til vekst og utvikling i Innlandet og regionene omkring.

Anleggsarbeidene på prosjektet er påbegynt. Utbygging av tunnel og ny vei innebærer sprengningsarbeider. De som bor i nærheten av anleggsområdene, spesielt tunnelen, kan kjenne på rystelser ved sprengningsarbeider. Arbeidet vil flytte på seg, derfor vil ikke den enkelte husstand oppleve samme nivå av rystelser og støy gjennom hele anleggsperioden.

Planlagt ferdigstillelse av prosjektet er desember 2026.

Ler mer om prosjektet på Nye Veiers nettside


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Sikkerhet, varsling, arbeidstider og trafikk

Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Ved anleggsarbeid, og særlig sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter.

Varsling

Dersom du ønsker å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider som pågår i ditt nabolag, kan du melde deg på varslingstjenesten i feltet «Abonner på varsling» på denne siden. Du kan når som helst avregistrere deg fra tjenesten. Melder du deg på varslingslisten får du SMS-varsel ca. 30 minutter før hver sprengning.

Prosjektet er delt opp i soner der det vil pågå sprengningsarbeider: Storhove, Fåbergtunnelen og Ødegården. Velg området som ligger nærmest ditt nabolag når du skal melde deg på SMS-varsling.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet for E6 Storhove-Øyer kan du ta kontakt med oss på følgene:

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er AF Gruppen Norge AS . For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern