Fv. 5156 Åsen - Helleskaret

Om prosjektet

Bertelsen & Garpestad skal bygge ny fylkesveg fra Åsen til Helleskaret for Vestland fylkeskommune. Formålet er å knytte sammen områdene Drange og Lysekloster med ny E39, samt sikre trygg ferdsel for myke trafikanter med gang og sykkelveg.

Oppstart er 20 august 2023, og arbeidene varer til sommeren 2025.

Arbeidet vil medføre inngrep i terrenget, noe som betyr at det vil bli redusert mulighet til å krysse nye veitrasé - følg skilter/sperringer/gjerder. Tar vi hensyn til hverandre så reduserer vi mulighetene for skader/ulykker.

Sprengningsarbeidet i prosjektet vil vare fra august 2023 og frem til sommeren 2024. Varsling vil bli gitt gjennom mulighet for SMS varsel og med sirene.

Det skal etableres kontakt med skolen og barnehagen før hver sprengning når arbeidene forgår i nærhet til skole og barnehage. Det skal også inviteres til infomøte med berørte naboer.

Trafikken på eksisterende vei vil bli noe påvirket i Helleskaret, her tar vi ekstra hensyn til skolebarna og busstrafikken. Det vil være vareleveranse inn i Søvik vegen, men vi skal unngå så langt som mulig å ikke kjøre ut masser fra prosjektet denne veien.


Område Volum Tidspunkt
Fv. 5156 Åsen - Helleskaret
Salve nr 111 i området
Salve 111
307 m³ I dag
kl 12:00
Fv. 5156 Åsen - Helleskaret
Salve nr 63 i området
Salve 63
3330 m³ I morgen
kl 18:00

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15-45 min før sprengning.
Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med anleggsleder Pål Thornes hos Bertelsen og Garpestad AS på tlf 90653904 e-post Pal.thornes@bg.no eller bergsprengningsleder Roy Hestetræet hos Anlegg Vest AS på tlf 92089802 e-post Roy@anleggvest.no.

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.
Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern