NSS-PM6-Bergsprengning

Om prosjektet

Som mange er kjent med gikk det et fjell-ras på området til Norske Skog Saugbrugs-Halden i april 2023. Raset resulterte i skader på både fabrikkbygg, maskiner og utstyr.

En av utfordringene har vært å sikre ras-området og tilgrensende fjellskråning. I deler av fjellskråningen er det avdekket noe sprekkdannelse i fjellet. Norske Skog, har i samråd med GEO-ingeniører, besluttet at et mindre område skal sikres ved at usikkert fjell og løs-masser fjernes.

HGT-AS er engasjert i sikringsarbeidet. Dette vil resultere i noe støy og støv; støy fra fjellet hvor det skal bores og sprenges, og støv i forb. med uttransport av løs masser i Oskleiva og Grimsrødhøgda (nabo-området).

Planlagte bergarbeider starter opp medio september og vil pågå frem til desember 2023 med en arbeidstidsordning fra 07:00-19:00, mandag til og med lørdag.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutiner

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30-60 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Har dere spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med NSS-PM6 sin byggeleder: Bjørn Skjærvik, mobil 913 29 253

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten. Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av Bjørn Skjærvik.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er HGT AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern