FV. 5254 Kleppevegen ved Myrane

Om prosjektet

B&G har signert kontrakt med Vestland Fylkeskommune på Fv. 5254 Kleppevegen ved Myrane.

Det skal etableres ny gang- og sykkelveg, fortau og ny kollektivterminal på Myrane. Eksisterende avkjørsler skal stenges og en ny rundkjøring skal etableres. I tillegg kommer det ny bussholdeplass og "kiss and ride" for ungdomsskolen/videregående/idrettshall. Nytt gang- og sykkeltilbud kobles mot regionsenteret Kleppestø og vil bli en del av et sammenhengende gang- og sykkelnettverk på Askøy.

Sprengningsarbeidene starter opp i uke 49 – 2023, og vil pågå frem til våren 2024.


Område Volum Tidspunkt
FV. 5254 Kleppevegen ved Myrane (0 - 1000)
Salve nr 128 i området
Salve 128
45 m³ I dag
kl 17:30

Driftsmeldinger

Trond Kåre Renø25.01.2024
I tiden fremover vil det bli utført kontursprengning. Det medfører høyere lyd enn ved vanlig sprengning, men utgjør ingen fare utover det. 
Mvh. Bertelsen & Garpestad

Varslingsrutine

Sprengning vil bli varslet med sirene.

Ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende, men det kan oppstå forsinkelser av ulike grunner.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Byggeleder for Vestland Fylkeskommune Thomas Erstad på TLF: 90706049, Epost: Thomas.Bjoroy.Erstad@vlfk.no eller anleggsleder Pål Thornes hos Bertelsen og Garpestad AS på TLF: 90653904, e-mail: Pal.thornes@bg.no.

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern