Fornebubanen

Område Tidspunkt
Lysaker - Vækerø
Salve nr 33 i området
Salve 33
04.03.2024
kl 10.00
Lysaker stasjon
Salve nr 40 i området
Salve 40
04.03.2024
kl 14.00

Informasjon om prosjektet

Fornebubanen er en 7,7 kilometer lang T-banelinje som skal gå fra Fornebu til Majorstuen, der Fornebubanen kobles på det eksisterende T-banenettet og fortsetter videre mot sentrum og østover i byen. Fornebubanen vil i sin helhet gå under bakken, og er planlagt ferdigstilt i 2029.

Tunnelen skal drives med konvensjonell metode, det vil si boring, sprenging, pigging og injeksjon. Det skal bygges seks nye stasjoner. Fornebubanen vil i perioden 2020 – 2026 utføre grunnarbeider flere steder samtidig.

Du kan lese mer om prosjektet på våre prosjektsider.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel minimum 30 minutter før sprengning. Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Du kan velge å abonnere på varsler for kun ett område, når vi etter hvert vil utføre sprengningsarbeid flere steder langs linjen. Se kart.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Fornebubanen på telefon 400 34 217 eller kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er GJ Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern