Fornebubanen
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Fornebuporten – Lysaker
Salve nr 78 i området
Salve 78
18 m³ I morgen
kl 16.45

Informasjon om prosjektet

Fornebubanen er en 8,2 kilometer lang T-banelinje som skal gå fra Fornebu til Majorstuen. Fornebubanen vil i sin helhet gå under bakken, og er planlagt ferdig til 2027. Tunnelen skal drives med konvensjonell metode, det vil si boring, sprenging, pigging og injeksjon. Det skal bygges seks nye stasjoner. Fornebubanen vil i perioden 2020 – 2026 utføre grunnarbeider flere steder samtidig.

Du kan lese mer om prosjektet på våre prosjektsider.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel minimum 30 minutter før sprengning. Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Du kan velge å abonnere på varsler for kun ett område, når vi etter hvert vil utføre sprengningsarbeid flere steder langs linjen. Se kart.

Nabokontakt

Bærum

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Fornebubanen ved nabokontakt for Bærum, Hilde Håve, på mail hilde.elisabeth.have@fob.oslo.kommune.no eller telefon 452 71 600.

Oslo

For spørsmål om sprengningsarbeid i Oslo-delen av Fornebubanen, ta kontakt med nabokontakt i Oslo, Joachim Barth på mail joachim.christian.barth@fob.oslo.kommune.no eller telefon 911 63 848.