Fornebubanen – Forberedende arbeider tverrslag Fornebuporten
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Informasjon om prosjektet

De forberedende arbeidene for tverrslag Fornebuporten omfatter etablering av riggområde og utsprengning av tunnelpåhugg og forskjæringer i berg for en senere tunnelentreprise for tunneldriving av deler av Fornebubanen.

Du kan lese mer om prosjektet på våre prosjektsider.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 min før sprengning. Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

For naboer som kan være interessert i eller påvirket av dette arbeidet ønsker Fornebubanen at alle benytter seg av denne informasjonskanalen, der folk kan følge med på sprengningsarbeidet og motta SMS-varsler.

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Fornebubanen ved nabokontakt Andreas Faye-Schjøll på andreas.faye-schjoll@fob.oslo.kommune.no eller telefon 916 88 518.