Fornebubanen

Nærstående Nylig utført
Område Tidspunkt
Fornebubanen
Salve nr 952 i området
Salve 952
I dag
kl 07.00

Informasjon om prosjektet

Fornebubanen er en 7,7 kilometer lang T-banelinje som skal gå fra Fornebu til Majorstuen, der Fornebubanen kobles på det eksisterende T-banenettet og fortsetter videre mot sentrum og østover i byen. Fornebubanen vil i sin helhet gå under bakken, og er planlagt ferdigstilt i 2029.

Tunnelen skal drives med konvensjonell metode, det vil si boring, sprenging, pigging og injeksjon. Det skal bygges seks nye stasjoner. Fornebubanen vil i perioden 2020 – 2026 utføre grunnarbeider flere steder samtidig.

Du kan lese mer om prosjektet på våre prosjektsider.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel minimum 30 minutter før sprengning. Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende. Du kan velge å abonnere på varsler for kun ett område, når vi etter hvert vil utføre sprengningsarbeid flere steder langs linjen. Se kart.

Nabokontakt

Fornebu

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Fornebubanen ved nabokontakt for Fornebulandet, Hilde Håve, på mail hilde.elisabeth.have@fob.oslo.kommune.no eller telefon 452 71 600.

Lysaker

For spørsmål om sprengningsarbeid på Lysaker og Lilleaker, ta kontakt med nabokontakt Benedicte Nylund på mail benedicte.nylund@fob.oslo.kommune.no eller telefon 416 59 386 

Oslo

For spørsmål om sprengningsarbeid i Oslo-delen av Fornebubanen, ta kontakt med nabokontakt i Oslo, Joachim Barth på mail joachim.christian.barth@fob.oslo.kommune.no eller telefon 911 63 848.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er GJ Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern