E39 Rogfast
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 87 i området
Salve 87
284 m³ I dag
kl 11.00
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 88 i området
Salve 88
189 m³ I dag
kl 12.30
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 89 i området
Salve 89
189 m³ I dag
kl 15.30
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 90 i området
Salve 90
19 m³ I morgen
kl 10.30

Om prosjektet

Hæhre Entreprenør AS og Risa AS er valgt til å bygge 3480 meter ettløpstunnel ned fra Kvitsøy til hovedløpene til verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Rogfast blir 26,7 kilometer lang når den står ferdig i 2030/31. Kontrakten inkluderer bygging av 1,6 kilometer med vei i dagen og tre bruer på øya Kvitsøy ute i havgapet i Boknafjorden mellom Stavanger og Haugesund.

Kontaktpersoner

Formann:

Bergsprengningsleder

Varslingsrutiner

Sms sendes ut ca 30 min før hver sprengning