E39 Rogfast
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 41 i området
Salve 41
29 m³ 25.10.2021
kl 12.00
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 42 i området
Salve 42
29 m³ 25.10.2021
kl 13.00
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 40 i området
Salve 40
1209 m³ 25.10.2021
kl 17.00
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 43 i området
Salve 43
175 m³ 25.10.2021
kl 17.30

Om prosjektet

Hæhre Entreprenør AS og Risa AS er valgt til å bygge 3480 meter ettløpstunnel ned fra Kvitsøy til hovedløpene til verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Rogfast blir 26,7 kilometer lang når den står ferdig i 2030/31. Kontrakten inkluderer bygging av 1,6 kilometer med vei i dagen og tre bruer på øya Kvitsøy ute i havgapet i Boknafjorden mellom Stavanger og Haugesund.

Kontaktpersoner

Formann:

Bergsprengningsleder

Varslingsrutiner

Sms sendes ut ca 30 min før hver sprengning