E39 Rogfast

Om prosjektet

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og djupaste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetida mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutt. Det vil samstundes leggja til rette for ein utvida bu- og arbeidsmarknad i regionen, noko som vil styrka viktige næringsklynger.

Rogfast er ein 27 kilometer lang tunnel frå Harestad i Randaberg til Arsvågen i Bokn kommune. Rogfast er ein del av ferjefri E39. I tillegg til hovedtunnelen blir det bygd ein tunnel med eit løp på om lag fire kilometer opp til Kvitsøy. Rogfast-tunnelen blir verdas klart lengste og djupaste undersjøiske vegtunnel. Det lågaste punktet er 390 meter under havflata. Planlagt byggestart i 2021. Prosjektet kan stå ferdig i 2030 eller 2031.

Du kan finne mer info om prosjekter her:


Område Volum Tidspunkt
E03 Boknafjordtunnelen sør
Salve nr 1395 i området
Salve 1395
50 m³ I dag
kl 19:00
E03 Boknafjordtunnelen sør
Salve nr 1394 i området
Salve 1394
495 m³ I dag
kl 19:30

Kontaktpersoner

Nabokontakt: Formann: Bergsprengningsleder

Varslingsrutiner

Sms sendes ut ca 30 min før hver sprengning

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Risa AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern