E39 Rogfast
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 168 i området
Salve 168
22 m³ I dag
kl 09.00
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 169 i området
Salve 169
22 m³ I dag
kl 11.30
E39 Rogfast, Entreprise E15 (Kvitsøytunnelen og fylkesveg)
Salve nr 170 i området
Salve 170
95 m³ I dag
kl 14.00

Om prosjektet

Hæhre Entreprenør AS og Risa AS er valgt til å bygge 3480 meter ettløpstunnel ned fra Kvitsøy til hovedløpene til verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Rogfast blir 26,7 kilometer lang når den står ferdig i 2030/31. Kontrakten inkluderer bygging av 1,6 kilometer med vei i dagen og tre bruer på øya Kvitsøy ute i havgapet i Boknafjorden mellom Stavanger og Haugesund.

Kontaktpersoner

Formann:

Bergsprengningsleder

Varslingsrutiner

Sms sendes ut ca 30 min før hver sprengning

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Risa AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern