E18 Vestkorridoren

Om prosjektet

E18 Vestkorridoren er nytt hovedvegsystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune.

Strekningen er 17,3 km og er delt inn i tre delstrekninger / delprosjekter:

  • Lysaker–Ramstadsletta
  • Ramstadsletta–Nesbru
  • Nesbru–Drengsrud.

E18 Vestkorridoren er et av Norges største prosjekter som skal bidra til å redusere bilbruken og sørge for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Fjerntrafikken skilles i større grad fra lokaltrafikken. Det gir muligheter for by- og stedsutvikling samtidig som trafikkflyten bedres for den viktige næringstransporten mellom landsdelene som skal gjennom Oslo. E18 Vestkorridoren skal også redusere støy- og støvplagene fra E18 og øke trafikksikkerheten.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Sprengning vil bli varslet med sirener i ett minutt med korte støt, sirene stoppes før salven detoneres. Langt støt med sirene når fare er over.

Som med annet anleggsarbeid, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca 30 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende, men det kan oppstå forsinkelser av ulike grunner.

Velg det området som ligger nærmest ditt nabolag.

Evakuering

Det kan også bli aktuelt med evakuering av hus i forbindelse med sprenging, for og ivareta sikkerheten til tredjepart. Da kommer den en representant fra utførende entreprenør ca 2 timer før sprenging for å varsle, viss ikke folk er hjemme blir det lagt igjen lapp med tidspunkt for sprenging. Det kommer noen ca 15 minutter før sprenging, og tar med seg berørte part bort fra området til sprenging er ferdig.

Nabokontakt

Nabokontakt byggherre:

Nabokontakt Skanska for E102:

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er SKANSKA Region Samferdsel & Energi. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern