Griniveien

Om prosjektet

På oppdrag for Statens vegvesen og Oslo kommune bygger Anlegg Øst Entreprenør AS gang- og sykkelvei og rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Griniveien mellom Røakrysset og Bærum grense. Arbeidene startet i oktober 2023 og skal pågå til desember 2025.

Statens vegvesen er byggherre for begge prosjektene, som blir overlevert til henholdsvis Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune når de er ferdigbygde.

Gang- og sykkelveien langs Griniveien er en del av Plan for sykkelveinettet - Oslo kommune og en del av Sykkelrute Sørkedalsveien. Sykkelrute Sørkedalsveien starter ved bygrensa mot Bærum, følger Griniveien og Sørkedalsveien til Smestadkrysset - Sykkelkart - Sykkel - Oslo kommune.

Gjennom den to år lange byggeperioden blir det sprengningsarbeider med ujevne mellomrom, med hovedandelen i andre halvdel av 2024.

Meld deg på varslingsliste for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

SMS-varsling 15-45 minutter før sprengning.

Er du vår nabo og har behov for, eller ønske om å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider som pågår i ditt nabolag?

Da kan du selv melde deg på (eller av) varslingstjenesten i feltet «Abonner på varsling» på denne siden.

Nabokontakt

Nabokontakt Anlegg Øst Entreprenør AS

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Lundberg og Sæteråsen AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern