Lygnasæter - Gran

Om prosjektet

Prosjektet foregår langs riksveg 4. Det starter 3km sør for Lygnasæter, og avsluttes 3 km nord for Lygnasæter. I prosjektet skal riksvegen oppgraderes, og det skal i regi av Statens Vegvesen sprenges 70.000 m³ utført av Anlegg Øst Entreprenør.

Sprengningsarbeidet har planlagt oppstart i midten av mars 2024, og hoveddelen av disse er ferdig til høsten 2024.

Vegen skal ferdigstilles til sommer 2025.


Område Volum Tidspunkt
Lygnasæter - Gran
Salve nr 81 i området
Salve 81
808 m³ I dag
kl 23:00

Informasjon

Det vil benyttes støvsugere for å minimere støv, og det vil monteres rystelsesmålere ved arbeider nærme bygg for å overvåke rystelsene.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

I tillegg varsles hver sprengning med sirene. Når det varsles om sprengning: Gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender ut mot arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell.

Nabokontakt

Nabokontakt Anlegg Øst Entreprenør AS:

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Anlegg Øst Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern