Langhus 1405

Om prosjektet

Prosjektet har en sentral beliggenhet rett ved Langhus senter og skal bestå av 45 boenheter. I forbindelse med prosjekt Langhus 1405 som er et prosjekt i regi av Selvaag Bolig med Solid Entreprenør AS som totalentreprenør skal det sprenges ca. 8.000 m3 mellom 0800-1900. Sprengningen blir utført av Petter A. Olsen AS.

Prosjektet har en sentral beliggenhet rett ved Langhus senter og skal bestå av 45 boenheter. Det blir planlagt mellom 1-4 salver pr. dag (ikke helger).

Sprengningsarbeidet har planlagt oppstart i februar 2024 og pågå i ca. 2 måneder.

Bygging av siste trinn - hus G og H skal ferdigstilles 3. kvartal 2025.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutiner

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

I tillegg varsles hver sprengning med sirene. Når det varsles om sprengning: Gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender ut mot arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell.

Varslingsrutiner

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Simon Pinaas hos Solid Entreprenør AS på telefon 916 73 608 eller e-post simon.pinaas@solid.no

SMS Varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel. Om dette skulle bli relevant å evakuere vil du bli kontaktet av Simon Pinaas

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Petter A Olsen AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern