Fv44 Bussveien, Stasjonsveien - Gauselvågen

Om prosjektet

Rogaland Fylkeskommune bygger Fv.44 Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen. KSR ANS (Kruse Smith Anlegg og Risa) er valgt som entreprenør.

Strekningen er ca 2,75 kilometer mellom Stasjonsveien på Vaulen og Gauselvågen på Gausel.

Kontraktsarbeidet omfatter blant annet følgende hovedarbeider:

  • Ca 2,75 km bussvei/kollektivfelt
  • Ca. 450 meter kulvert for biltrafikk ved Hinnasvingene
  • Ca. 165 meter bru over jernbanen ved Hinnavågen
  • Utvidelse av eksisterende vei under jernbane ved Jåttå VGS
  • Rundkjøring under bakken ved «Karusellkrysset»

Arbeidet vil vare tom. 1. halvår 2026.

Det skal sprenges ca 20.000 m3 i prosjektet fordelt på flere lokasjoner. Sprengningsarbeidet vil starte opp uke 24/25.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Nabokontakt

Risa Rogaland fylkeskommune

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Risa AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern