Kabeltunnel Sogn – Ulven

Om prosjektet

AF Gruppen Norge AS bygger for Statnett en ca.6,6 kilometer lang kabeltunnel mellom Sogn og Ulven trafostasjon. Formålet med prosjektet er å fornye og sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo i fremtiden.
Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke i årene som kommer. Strømkablene mellom Sogn og Ulven i Oslo er gamle og har begrenset kapasitet.

De som bor nær tunnelen, vil kunne kjenne rystelsene fra sprengningsarbeidet når passerer den enkeltes bolig.
Arbeidet vil flytte på seg, slik at den enkelte husstand vil ikke oppleve samme nivå av vibrasjoner og støy gjennom hele anleggsperioden.

Sprengningsarbeidet er beregnet sluttført i løpet av 2028.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Melder du deg på varslingslisten får du SMS-varsel ca. 30 minutter før hver sprengning.

Abonner på tjenesten ved å benytte påmeldingsskjemaet på denne siden, du kan når som helst avregistrere deg fra tjenesten. Velg det området som ligger nærmest ditt nabolag når du skal melde deg på for å få SMS-varsling fra nabovarsling.no

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant som er gjeldende.

Nabokontakt

For spørsmål angående sprengningsarbeidet for Prosjekt Kabeltunnel Sogn – Ulven kan rettes til følgende personer:

Se også prosjektets nettside for mer informasjon:
» Sogn-Ulven | Statnett

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er AF Gruppen Norge AS . For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern