G/S vei Kulstad Mosjøen E6 Helgeland

Om prosjektet

Nå skal det bygges gang- og sykkelveg fra Grågåsvegen til Åremkrysset langs E6 i Kulstaddalen. Skal stå ferdig i løpet av 2023.

Det vil bli sprengningsarbeider langs en strekning på rundt 100 meter. Hele strekningen skal asfalteres med Mykasfalt i ett til to lag. Gang- og sykkelvegen skal ha belysning.

Helgeland Fjellsprenging AS skal utføre sprengningsarbeid i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei, i Kulstaddalen i Mosjøen. Sprengningsarbeidene vil foregå i tidsrommet 09:00 - 14:00 på hverdager, i ukene 45-49, 2023. Alle sprengninger varsles med sirene.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 2 timer, samt 30 minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Kontaktpersoner

Utførende:
Helgeland Fjellsprenging AS
Bergsprengningsleder Morten A. Hauvik: 955 54 354

Hovedentreprenør:
Trond Tverå AS
Prosjektleder Tom Wika: 908 68 340

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Helgeland Fjellsprenging AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern