Yggdrasil

Om prosjektet

Yggdrasil bygges ut med felles kraftforsyning fra land, operert av Aker BP.

Tilknytning til sentralnettet er planlagt i Samnanger i Vestland. Løsningen vil bidra til svært lave utslipp.

Hele Yggdrasil-området skal fjernstyres fra et integrert samhandlingssenter og kontrollrom på land i Stavanger.

Gjennom utbyggingen setter lisenspartnerne en ny standard i måten å operere et felt på, med fjernstyrt drift, ubemannede plattformer, ny teknologi og datadrevne beslutninger og arbeidsprosesser.

Ytre Tyssevei

Ved Ytre Tyssevei skal det føres frem en kabelkulvert fra endemast ved skytebanen i Barmen, ned skogsveien og utover Ytre Tyssevei ned mot sjøen i Ospeviki. Her skal kabelen videre i sjøen ut mot Fitjar. Arbeidet med anleggsarbeidene startet opp 2.oktober -23. Meste delen av det grove anleggsarbeidet vil bli utført ila 2024. På våren I 2025 skal kabelen legges I kabelkulvertene og områdene tilstelles og sluttføres.

Børdalen

I Børdalen skal det graves og sprenges for ny trafostasjon dette arbeidet startet opp 2.oktober -23. Det groveste arbeidet vil pågå til høst 2024. Samtidig vil det være stor aktivitet med betongarbeid og deretter teknisk arbeid utover 2025/26.

På Statnett sitt område er det startet opp forberedende arbeid sent 2023. Her skal det ene 420kv feltet utvides nordover og mestedelen av arbeidene vil være ferdige sommeren 2025.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varsling får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning, og det blir varslet med sirene i forkant av all sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldene.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål angående sprengningsarbeidet kan du ta kontakt med Jan Erik Eriksen (Skanska/Vassbakk og Stol) på telefon 93015536 eller e-post Jan-erik.eriksen@vassbakk.no.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Vassbakk og Stol AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern