Jordøya

Om prosjektet

Jordøya Tomteutvikling AS og Hæhre Entreprenør AS har fått oppdag om å bygge ut et næringsområdet på Jordøya ved Simonstad.

På området skal det bygges en biodrivstoff fabrikk, som er en viktig del av det grønne skiftet i Norge. Mer informasjon om dette prosjektet finnes i Biozin sine nettsider: biozin.no.

Anleggsarbeid på prosjektet har oppstart i slutten av oktober 2022 med ferdigstillelse i oktober 2023. De største sprengningsarbeidene vil fullføres våren 2023.

Det vil til tider bli stor aktivitet ifm. sprengningsarbeidet, dette vil pågå mandag – lørdag kl. 07.00 til kl. 20.00.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutiner

Er du vår nabo, og har behov eller ønske om å motta SMS-varsel i forkant av sprengningsarbeider på ditt nabolag? Da kan du selv melde deg på (eller av) varslingstjenesten i feltet «Abonner på varsling» på denne siden.

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 - 45 min for sprenging.

Informasjon, instrukser og sikkerhet

Som med annet anleggsarbeider, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter under sprengning. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Evakuering

For å ivareta sikkerheten til tredjepart kan det i enkelte tilfelle bli aktuelt med evakuering i forbindelse med sprengning. Skulle det bli aktuelt med evakuering vil en representant fra Hæhre Entreprenør AS ta kontakt for å drøfte/avtale løsning for dette med de aktuelle naboer/berørte.

Nabokontakt

Dersom du har spørsmål til anleggs- og sprengningsarbeidet, kan du ta kontakt med Hæhre Entreprenør AS sin nabokontakt for prosjektet.

Bjørn Fausk
Telefonnummer: 98431379
E-post: bjorn.fausk@akh.no

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Hæhre Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern