Eydehavn, Arendal

Om prosjektet

Det skal tas ut ca. 300 000m3 fast fjell fra Eydehavn de kommende år (2023). All steinen skal lastes til skip og transporteres ut over havna.

Salg av stein og lasting til skip av steinmasser med riktig størrelse og kvalitet skjer i sterk konkurranse med andre nærliggende havner (f.eks. Mandal og Kragerø).

Kjøpere av steinmasser er Europeiske selskaper i Polen, Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland.

Kort avstand fra fast fjell til knust masse og utskiping gjør havnen på Eydehavn svært gunstig for å nå forpliktelser om utslippsreduksjon og økt bærekraft.

Sprengningsarbeid vil pågå fra oktober 2022 til ca. desember 2023.


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30-45 min før sprenging.

Informasjonen om sprenging som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprenging som er gjeldende.

Salve varsler med sirene og det settes ut vaktposter rundt sprengingsområdet.

Denne påmeldingslisten gjelder kun sprengningsarbeid på havneområdet.

Nabokontakt

Spørsmål angående sprengningsarbeidet på havneområdet kan rettes til følgende personer:

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er SO Anlegg AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern