RV4 Roa Gran grense
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Rv4 Roa - Gran grense
Salve nr 163 i området
Salve 163
401 m³ I dag
kl 15.00
Rv4 Roa - Gran grense
Salve nr 162 i området
Salve 162
3381 m³ I morgen
kl 14.00

Om prosjektet

AF Hi er arbeidsfellesskap mellom Hæhre Entreprenør og Isachsen Anlegg.

Statens Vegvesen og AF HI bygger ny Rv4 Roa – Gran grense 4,1 km med ny motorvei som planlegges åpnes i 2023.

Informasjon, instrukser og sikkerhet

Som med annet anleggsarbeid, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet.

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca 30 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende, men det kan oppstå forsinkelser av ulike grunner.

Velg det området som ligger nærmest ditt nabolag når du skal melde deg på for å få sms varsel fra nabovarsling.no.

Evakuering

Det kan også bli aktuelt med evakuering av hus i forbindelse med sprenging, for å ivareta sikkerheten til tredjepart. Da kommer den en representant fra utførende entreprenør ca 2 timer før sprenging for å varsle, viss ikke folk er hjemme blir det lagt igjen lapp med tidspunkt for sprenging. Ca 15 minutter før sprenging kommer representant fra entreprenør og tar med seg berørte part bort fra området til sprenging er ferdig.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Hæhre Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern