SKT Hamnegata
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Nabokontakt

Nabokontakt for prosjektet er Joar Kannelønning:

Om prosjektet

Stord kommunalteknikk skal bygge ny avløpspumpestasjon i Hamnegata i Leirvik. Den nye stasjonen skal erstatte dagens pumpestasjon som ligger inne i nytt boligkompleks «Hamnetind» og skal plasseres inn i terrenget bak eksisterende støttemur like nord for «Hamnetind». Prosjektet omfatter etablering av ny pumpestasjon i Hamnegata herunder grunn og bygningsarbeider for pumpestasjon, støttemurer, utvendig trapp, utvendig VA-anlegg, kabelgrøfter og trekkerør, kantstein, belegningsstein og asfalt.