SUS K7805

Om prosjektet

Entreprise K7805 er en av totalt åtte infrastrukturentrepriser som utgjør en del av prosjektet med utbygging av nytt universitetssykehus i Stavanger.

Entreprisen omfatter ferdigstillelse av arbeider påbegynt i tidligere entreprise. Det skal etableres vei og tog, vann- og avløpsanlegg, veibelysning og landskap.

Arbeidsomfang

  • Etablering av vei (torg 21,22 og 25)
  • Ferdigstille tidligere opparbeidet vei med slitelag, veimerking, skilt etc. (Richard Johansens gate fortau og kjørebane, torg 24 fortau og sykkelvei)
  • Drenering, 19 sandfang
  • Vann- og avløpsanlegg, trase 1 i kollektivaksel lengde ca. 105m, trase 3 i torg 21 lengde ca. 200m
  • Veibelysning: 23stk. lysmaster omtrent 800m kabelgrøft for veibelysning
  • Landskap: Beplantningsarealer med stauder, busker og trær, 25stk. sykkelstativer og 5 stk. benker
  • Fjernvarme og – kjøling, etablering av 65,5m lang trasé over fremtidig kollektivakse
  • Stikkledninger KT8 og KT10
  • Trekkerør for bredbånd
  • Grøfter for høyspent og gassrør

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 15 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Risa Nordbø Maskin

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Risa AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern