Skoglundkollen
Nærstående Nylig utført

Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Om prosjektet

Det vil i en periode foregå sprengningsarbeider i nabolaget i forbindelse med grunnarbeider for boligprosjektet Skoglundkollen - Felt B. Park & Anlegg AS utfører grunnarbeidene som underleverandør for ABC Hus AS.

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 5 - 15 min før hver sprengning.
Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Sirene vil bli benyttet før hver sprengning. Korte støt før avfyring og langt støt etter avfyring. Sprengningsområdet vil også bli sperret ved hjelp av vaktposter før hver sprengning.

Nabokontakt

Det vil bli benyttet rystelsesmålere som til enhver tid dokumenterer og måler rystelser i nærheten av sprengningsstedet, plassert strategisk på de husene som er nærmest sprengningen.
Varsling i forbindelse med sprengningen vil bli gjort ved hjelp av SMS tjeneste, for de som er påmeldt dette.
Dersom du har spørsmål angående grunnarbeider på prosjektet kan du ta kontakt med Park & Anlegg AS:
Anleggsleder Kjell Holm – Tlf: 410 04 051 / E-post: kjell.holm@park-anlegg.no
Bergsprenger Henrik Hermanseter – Tlf: 900 39 971 / E-post: henrik.hermanseter@park-anlegg.no 

SMS varsling

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.
Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel.