Sjøhagen Brygge
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Sjøhagen Brygge
Salve nr 17 i området
Salve 17
185 m³ I morgen
kl 16.00

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 5 - 15 min før hver sprengning. Informasjon om planlagt sprengning som publiseres på denne nettsiden er kun veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Sirene vil bli benyttet før hver sprengning. Korte støt før avfyring og langt støt etter avfyring. Sprengningsområdet vil også bli sperret ved hjelp av vaktposter før hver sprengning.

Nabokontakt

Det vil bli benyttet rystelsesmålere som til enhver tid dokumenterer og måler rystelser i nærheten av sprengningsstedet, plassert strategisk på de husene som er nærmest sprengningen.

Varsling i forbindelse med sprengningen vil bli gjort ved hjelp av SMS tjeneste, for de som er påmeldt dette.

Dersom du har spørsmål angående grunnarbeider på prosjektet kan du ta kontakt med Park & Anlegg AS:

Om prosjektet

Det vil i en periode foregå sprengningsarbeider i nabolaget i forbindelse med grunnarbeider for boligprosjektet Sjøhagen Brygge. Park & Anlegg AS utfører grunnarbeidene som underleverandør for Asker Entreprenør AS.