Betonmast Landås L2
Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
Betonmast Landås (Marthinsen & Duvholt AS)
Salve nr 105 i området
Salve 105
21 m³ I dag
kl 11.00

Varslingsrutine

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 45 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Nabokontakt

Nils Gunnar Valle, Marthinsen & Duvholt, 92201801, nils@mogd.no