His Terrasse 3

Om prosjektet

His Terrasse 3 er et nytt leilighetskompleks som skal bygges bak Rema 1000 og Houenly Aktivitetssenter på Hisøy. Komplekset består av 66 leiligheter fordelt på to byggetrinn. Totalt skal det sprenges i underkant av 80.000 kubikk med fast fjell i byggegrop og tilkomstvei. All overskudds stein vil bli fraktet bort på lastebiler.

Mer informasjon om prosjektet


Nærstående Nylig utført
Område Volum Tidspunkt
His Terrasse 3
Salve nr 78 i området
Salve 78
1387 m³ I morgen
kl 14.30

Evakuering

Ved behov for evakuering vil dette bli informert om på forhånd.

Nabokontakt

Spørsmål angående sprengningsarbeidet på His terrasse kan rettes til følgende personer:

Varsling

SMS-varsel vil bli sendt ut 15 min – 45 min før sprengning til de som har abonnert.

Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprenging som er gjeldene.

Sprengningsarbeid vil pågå mandag til fredag, fra kl. 07:00 til kl. 19:00.

Ved sprenging vil det bli plassert ut poster som skal sikre området rundt salven. Det blir også varslet med sirene ved sprenging, sirene varsler med korte støt før sprenging og et lengre støt etter at sprenging er ferdig.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Songdalen Fjellsprengning AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern